data: 24.01.2017

Aktualności

Remont Hali Stulecia

Wykonaliśmy remont elewacji Hali Stulecia

Remont wiaduktu

Remont zabytkowego wiaduktu
koło Żąbkowic Śl.

Polskie Mosty sp. z o.o.

Polskie Mosty Sp. z o.o. powstała w oparciu o kilkunastoletnie doświadczenie wynikające ze współpracy założyciela oraz Prezesa Spółki, pana Renato Dżugaja, z niemiecką firmą Woellner-Werke, która jako jedna z pierwszych, od połowy lat osiemdziesiątych, oferowała na polskim rynku modyfikowane materiały tworzące systemowe rozwiązania do napraw i zabezpieczania konstrukcji budowlanych

Polskie Mosty Sp. z o.o. wykonuje prace oraz oferuje rozwiązania technologiczne w następujących obszarach:

 •  Prace specjalistyczne w zakresie napraw i ochrony powierzchniowej betonu, izolacjo - nawierzchnie.
 • Rewaloryzacja obiektów zabytkowych, w tym żelbetowych budowli historycznych.
 • Naprawa betonowych nawierzchni autostrad, punktów poboru opłat, lotnisk.
 • Naprawy z wykorzystaniem technik iniekcji (iniekcje wzmacniające, uszczelniające, wypełniające).
 • Wzmacnianie elementów konstrukcyjnych zewnętrznym zbrojeniem doklejanym w postaci kompozytowych taśm i mat.
 • Naprawa dźwigarów z drewna klejonego warstwowo.
 • Szkolenia z zakresu stosowania modyfikowanych materiałów naprawczych i zabezpieczających.
 • diagnozowanie stanu konstrukcji. Pomiary weryfikujące prawidłowość wykonywanych robót.
 • Ochrona przeciwwstrząsowa i antyhałasowa w obrębie trasy torowisk.
 • Zbrojenie nawierzchni bitumicznych podnoszące odporność warstwy ścieralnej na powstawanie odkształceń trwałych.
 • Wzmacnianie i uszczelnianie budowli ziemnych przy wykorzystaniu geosyntetyków: wzmacnianie oraz zazielenianie skarp i nasypów, podłoża dróg dojazdowych, zapory gruntowe, wały przeciwpowodziowe, składowiska odpadów, zbiorniki wodne.

.

 Bardzo istotnym aspektem była swoista działalność edukacyjna służąca upowszechnianiu ogólnie obowiązujących zasad stosowania modyfikowanych materiałów naprawczych i zabezpieczających.

Prowadzone były szkolenia, seminaria i kursy przy udziale większości uczelni technicznych w Polsce, instytucji takich jak:

 • Instytut Badawczy Dróg i Mostów, 
 • Instytut Techniki Budowlanej,
 • Centrum Naukowo-Techniczne Kolejnictwa oraz jednostek zagranicznych, m.in.: TÜV (Stowarzyszenie Nadzoru Technicznego),
 • DHBV (Niemiecki Związek Ochrony Drewna i Budowli),
 • WTA (Naukowo-Techniczny Zespół Roboczy Utrzymania Budowli i Ochrony Zabytków). Działalność ta zaowocowała licznymi realizacjami związanymi z modernizacją i remontami obiektów komunikacyjnych, gospodarki wodno ściekowej, budowli przemysłowych, a także rewaloryzacją obiektów zabytkowych.

Witaj, gość zaloguj